Varan har lagts till i varukorgen

Information och utbildning

Arbetar du på en större arbetsplats får ni en egen informatör som kommer till ert kontor. Mindre företag väljer ofta ett delat besök där flera företag deltar tillsammans med en informatör från Svensk Byggtjänsts Bygginfo.
Kunskap som konkurrensmedel
Medarbetare med uppdaterad kunskaper om aktuella lagar, regler och teknik medför en reell konkurrensfördel för företaget.
Kunskap som skapar trygghet
Medarbetare med uppdaterade kunskaper om aktuella lagar, regler och teknik medför ökad trygghet för såväl företag som för den enskilde medarbetaren. 
Kunskap som spar tid
Med de gemensamma informationsträffarna får företaget en effektiv försörjning av kunskap som spar både tid och pengar.
Anpassad rådgivning
Med ett abonnemang på Bygginfo har medarbetarna även tillgång till rådgivning från våra informatörer under perioderna mellan ordinarie informationsträffar.

Underhåll av fackbibliotek

Att ha tillgång till de senaste lagarna och reglerna som gäller för bygg- och fastighetssektorn kan vara avgörande för företaget. Med ett uppdaterat och kvalitetssäkrat fackbibliotek behöver du aldrig tveka om vad som gäller. För kunder som abonnerar på Bygginfo erbjuder vi skötsel av bibliotek som tilläggstjänst.
Kvalitetssäkring
Vi hjälper er att upprätthålla ett uppdaterat bibliotek, med aktuella titlar för er verksamhet.
Struktur och trygghet
Med vår biblioteksskötsel hittar du enkelt den bok du söker och du vet alltid om den är aktuell eller om den finns i en senare utgåva.
kundtjänst

Vill du komma i kontakt med oss?

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Ring: 08-457 10 00
Kontakta mig: