Varan har lagts till i varukorgen

Kundservice

Här svarar vi på alla frågor du har om ditt abonnemang. Det kan röra fakturafrågor, olika leveransformer eller hur du får tillgång till Bygginfo.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Våra informatörer

Våra informatörer besöker kontinuerligt ett nätverk av 10 000 personer i byggsverige. Genom informatörens lyhördhet får vi en god kännedom om branschens behov av kunskap. Med den vetskapen genomför vi träffar och kurser som ger ett gott stöd för kunden i sitt kvalitets- och kunskapsarbete.

Informatörerna har en mångårig erfarenhet från de fackområden som de verkar inom. Informatörerna utgår från Gävle, Göteborg, Stockholm, Umeå och Örebro.

Vesa Tuomainen
Vesa Tuomainen
Informatör Anläggning

Jag heter Vesa och är informatör inom Anläggning. Tidigare har jag arbetat inom mark och anläggning på entreprenadsidan från lärling till entreprenadingenjör. Sedan blev det lärare på yrkesgymnasium samt projektledare på kommun.

Min hemmabas är Stockholm, mina kunder finns från Eskilstuna till Dalarna.

Vesa Tuomainen
Vesa Tuomainen
Informatör Anläggning
Emilia Bergman
Emilia Bergman
Informatör Anläggning

Jag heter Emilia Bergman och är informatör inom Anläggning.

Jag är utbildad civilingenjör från väg och vatten och har tidigare arbetat som konstruktör och byggnadsinspektör, så jag har erfarenhet av både den kommunala och privata sidan.

Stockholm är min hemmabas, och mina kunder finns i Stockholmsområdet och norra Sverige.

Emilia Bergman
Emilia Bergman
Informatör Anläggning
Hannes Enqvist
Hannes Enqvist
Informatör Anläggning

Jag heter Hannes och arbetar som informatör inom Anläggning.

Jag har studerat industriell ekonomi och började arbeta i samhällsbyggnadssektorn genom ett traineeprogram på Svevia. Mina roller sedan dess har varit inom arbetsledning, planering, inköp, arbetsmiljö med mera. Jag har stort intresse för miljöfrågor och entreprenadjuridik.

Jag utgår från Göteborg och har mina kunder i södra Sverige.

Hannes Enqvist
Hannes Enqvist
Informatör Anläggning
Anders Lidgren
Anders Lidgren
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Anders Lidgren, är informatör inom Husbyggnad och Förvaltning och utgår från Stockholm.
Tidigare har jag jobbat som byggnadsinspektör och lovhandläggare. Jag är byggnadsingenjör och är intresserad av bygglagstiftning samt kulturmiljövård. Mina kunder finns i Södra Norrland och Svealand.

Anders Lidgren
Anders Lidgren
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Anna Björs
Anna Björs
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Anna Björs och är informatör inom Husbyggnad. Jag har tidigare jobbat som projektör i nio år.

Stockholm är min hemmabas, och mina kunder finns i Stockholmsområdet och i Sundsvall.

Anna Björs
Anna Björs
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Christer Svärling
Christer Svärling
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Christer Svärling och arbetar som informatör för Husbyggnad och Förvaltning. Umeå är min hemmabas

Tidigare har jag jobbat som Byggprojektledare, Byggnadsinspektör, Byggledare, Platschef och Entreprenadingenjör så jag har erfarenhet av både den kommunala och privata sidan. Både som beställare, entreprenör och myndighet.

Jag har en bred kunskap om regler och byggande i allmänhet.

Mitt arbetsdistrikt är utefter norrlandskusten från Sundsvall till Kalix med utgångspunkt från Umeå.

Christer Svärling
Christer Svärling
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Jenny Lindqvist
Jenny Lindqvist
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Jenny Lindqvist, civilingenjör, informatör inom Hus & förvaltnings byggnad. Tidigare arbetsplatser har varit hos konsultföretag och kommun, mitt yrkesliv har inriktats mot energifrågor och solenergi som jag ser som en spännande utmaning att få in i vårt samhälle.

Göteborg är min hemmabas,  mina kunder finns i Västsverige.

Jenny Lindqvist
Jenny Lindqvist
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Elenor Rydälv
Elenor Rydälv
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Elenor Rydälv och är informatör inom husbyggnad och förvaltning.

Under mitt yrkesliv har jag arbetat med ny- och ombyggnationer av hus i flera olika roller såsom arbetsledare, entreprenadingenjör, produktionschef och projekt-/projekteringsledare. Jag har varit entreprenör, men även konsult, innan jag valde att ta klivet över till Byggtjänst och rollen som informatör.  

Jag utgår från Stockholm men har kunder i såväl Sörmland, Uppsala och Örebro.

Jag intresserar mig för byggtekniska frågor, effektivisering av byggprocesser och digitaliseringsprocessen som branschen just nu går igenom.

Elenor Rydälv
Elenor Rydälv
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Lars Kaijser
Lars Kaijser
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Lars Kaijser och arbetar som informatör inom husbyggnad och förvaltning med Stockholm som hemmabas.

Jag har tidigare arbetat med byggprojektledning inom både ROT och nyproduktion både hos entreprenör och som konsult.

Mina kunder finns i Stockholm, Uppsala och Gävleborg men också i Västra Götalandsregionen.

Lars Kaijser
Lars Kaijser
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Sandra Edling
Sandra Edling
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Sandra Edling och är informatör inom Husbyggnad och förvaltning.
Tidigare jobbade jag inom kommunen som bygglovshandläggare med extra juridikansvar. Innan dess ritade jag hus och sålde även nyproducerade hus i några år. Jag har därmed erfarenhet både från den privata och kommunala sektorn. Jag utgår från Helsingborg och mina kunder finns i Skåne, Småland och delar av Halland.

Sandra Edling
Sandra Edling
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Martin Äng
Martin Äng
Informatör Husbyggnad och Förvaltning

Jag heter Martin och är informatör inom Hus & Förvaltning. Mina specialområden är framför allt byggprocessen/husbyggnad och byggnadsnämndens verksamhet/bygglagstiftningen.

Jag är utbildad civilingenjör och har tidigare arbetat inom ett flertal olika roller inom byggbranschen både på byggentreprenörssidan och byggherresidan. Jag har även inblick i byggnadsnämndens ansvar samt allmännyttiga bostadsbolag.

Stockholm är min hemmabas.

Martin Äng
Martin Äng
Informatör Husbyggnad och Förvaltning
Magnus Norén
Magnus Norén
Informatör VVS

Jag heter Magnus Norén, är VVS-informatör och utgår från Gävle.

Tidigare har jag jobbat som VVS-konsult med bland annat OVK-besiktningar samt inom industrin med produktion av VVS-produkter som till exempel våtrumskassetter.

Mina kunder finns mellan Östersund och Stockholm.

Magnus Norén
Magnus Norén
Informatör VVS
Mats Östlund
Mats Östlund
Informatör VVS

Jag heter Mats Östlund och är informatör och redaktör på VVS-området där jag också är fackområdesansvarig. Mina specialområden är BBR, inomhusmiljöfrågor samt energi och energieffektiviseringsfrågor. Förutom redaktionell produktion och information inom VVS så håller jag gärna kurser i BBR och AMA VVS.

Firar snart 40 år i byggsektorn och när jag började 1976 gällde SBN 75. Kommer från VVS-konsult ledet och idag är min utgångsbas Göteborg med väst- och sydsverige som arbetsområde.

Mats Östlund
Mats Östlund
Informatör VVS
Oskar  Rehnstedt
Oskar Rehnstedt
Informatör VVS

Jag heter Oskar Rehnstedt och är informatör inom VVS.

Tidigare har jag arbetat med luftbehandlingsinstallationer på entreprenadsidan. Närmast kommer jag från en tjänst som VVS-konsult.

Västerås är min utgångspunkt och mina kunder håller till allt från Södermanland till Norrbotten.

Oskar  Rehnstedt
Oskar Rehnstedt
Informatör VVS
Patrik  Isaksson
Patrik Isaksson
Informatör VVS

Hejsan!

Jag heter Patrik Isaksson och är informatör inom VVS.

Jag började i branschen som rörmokare och har därefter arbetat som tjänsteman inom främst installation. Den största delen av tiden har varit i eller nära produktion.

Västerås är min utgångspunkt och mina kunder håller till allt från Mälardalen till Malmö.

Upphandling och juridik är jag intresserad av och har även bra koll på produktionstekniska frågor.

Patrik  Isaksson
Patrik Isaksson
Informatör VVS
Henrik Holm
Henrik Holm
Informatör El och Tele

Jag heter Henrik Holm och arbetar som informatör inom El och Tele med Stockholm som hemmabas.

Kommer från entreprenadvärlden med projektledning, utredning och injustering av hydroniska system. Kyla, värme.

Har även arbetat som drifttekniker inom el, styr och regler samt ventilation.

Mina kunder finns i Stockholm, och hela vägen norrut till Luleå.

Henrik Holm
Henrik Holm
Informatör El och Tele
Nils Vernersson
Nils Vernersson
Affärsområdeschef

Jag heter Nils Vernersson och är affärsområdeschef på Omvärldsbevakning Besök. Tillsammans med Byggtjänst-informatörerna på Omvärldsbevakning ansvarar jag för leveransen till våra kunder.

Jag har bakgrund som produkt- och utvecklingsansvarig för Omvärldsbevakning och som Byggtjänst-informatör inom Husbyggnad och Förvaltning.

Nils Vernersson
Nils Vernersson
Affärsområdeschef
Monica Landebo
Monica Landebo
Administratör
Monica Landebo
Monica Landebo
Administratör
Dan Öhman
Dan Öhman
Informatör VVS

Jag heter Dan Öhman och är informatör inom fackområdet VVS. Jag jobbar också med att ta fram en del av det informationsmaterial som vi förmedlar framförallt inom VVS-området. Några år i mitten av 2000-talet jobbade jag även med AMA VVS och skrev artiklar till AMA-nytt. Jag har inget direkt specialområde utan mina kunskaper spänner över både ventilations- och rörinstallationer, men efter alla år som omvärldsbevakare så har man fått träna upp sina färdigheter bland lagar och paragrafer. 

Tidigare har jag jobbat som VVS-projektör i Mälardalen. Sedan 1993 jobbar jag deltid parallellt som förvaltare i ett eget fastighetsbolag.

Min hemmabas är Umeå. Mina kunder som jag besöker regelbundet finns från Örnsköldsvik och norrut.

Dan Öhman
Dan Öhman
Informatör VVS